Preskocit navigáciu

V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG


V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG

 Druhý aprílový týždeň roku 2013 patril v 5. pluku špeciálneho určenia ďalšej z mnohých sekvencí prípravy príslušníkov pluku na očakávané nasadenie SOTG (Special Operations Task Group – Účelové zoskupenie špeciálnych síl) v operácii ISAF v Afganistane. Svoje spôsobilosti rozvíjali v tzv. Tactical Combat Casualty Care Training-u (TCCC) v spolupráci s US SOF tímom zo Special Operations Detachment Europe (SOD-E). Edukačný tím z partnerskej americkej strany bol zložený z lekára, asistenta lekára a troch medikov a školil tridsiatich frekventantov zo žilinského pluku.

 Samotný výcvik začal orientačným vstupným testom zameraným na zistenie bazálnych znalostí a orientácie v problematike TCCC. Výcvik pokračoval teoretickou časťou, v ktorej sa podrobne preberali jednotlivé fázy TCCC (care under fire, tactical fiel care, tactical evacuation care). Praktický výcvik jednotlivých fáz TCCC v teréne bol charakteristický postupným zvyšovaním obtiažnosti pre cvičiacich. Gradujúcu obtiažnosť zabezpečoval zvyšujúci sa počet zranení na zároveň narastajúcom počte figurantov. To všetko pri dynamicky sa meniacich taktických podmienkach pri ošetrovaní.

 Tento druh výcviku umožnil každému frekventantovi odskúšanie viacerých ošetrovateľských techník a postupov ošetrovania ranených. Jednotlivé techniky a postupy ošetrovania sa precvičovali na tréningových figurínach. Väčšinu aj invazívnych postupov si cvičiaci vyskúšali i navzájom na sebe. K najdôležitejším precvičovaným úkonom patrilo zaistenie intravenózneho prístupu, zaistenie dýchacích ciest rôznymi metódami, ihlová dekompresia hrudníka, rôzne postupy na ošetrenie rán a zastavenie krvácania, ošetrenie fraktúr, ošetrenie popálenín, kardiopulmonálna resuscitácia a pod.

 Po celý čas výcviku sa školitelia snažili nastaviť jeho podmienky čo najbližšie podmienkam reálneho boja. Špeciálny dôraz na autentickosť kládli na komplexnom praktickom nácviku všetkých fáz TCCC v prostredí so simuláciou skutočných bojových podmienok s využitím streľby, enormného hluku a stresu.

 Do výcviku boli zapojení aj príslušníci plukovného obväziska pre nácvik  MEDEVAC.

 Kurz TCCC bolo prvým kurzom tohoto druhu na pôde 5. pluku špeciálneho určenia, avšak v minulosti ho traja medici pluku absolvovali v USA. Po výcvikoch JCET (Joint Combined Education Training - spoločný medzinárodný vzdelávací výcvik) a MET (Mobile Education Team - mobilný vzdelávací tým) to bol tretí z plánovaných výcvikov pre SOTG. Partnerská americká jednotka tak prišla na Slovensko odovzdať svoje skúsenosti a poznatky z operácií a výcviku. Obrovským prínosom TCCC bola najmä možnosť používania špičkového materiálneho vybavenia školiaceho tímu.

 Kurzu sa zúčastnili príslušníci zo všetkých jednotiek pluku. V ďalšej odbornej zdravotníckej príprave je úloha pre všetkých, najmä medikov, ktorí absolvovali TCCC kurz preniesť a odovzdať získané poznatky aj ostatným vojakom vo svojich jednotkách.


V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG I.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG I.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG I.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG I.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG II.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG II.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG II.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG II.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG III.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG III.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG III.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG III.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG IV.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG IV.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG IV.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG IV.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG V.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG V.V Žiline pokračuje rozvoj spôsobilostí SOTG V.

Autor: 5. pšu - kpt. Mário Pažický , Foto: 5. pšu - kpt. Mário Pažický a archív 5. pšu - Dátum: 12.04.2013
Čítanosť: 56469
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share