Preskocit navigáciu

SOAG pôsobí v Afganistane už viac ako tri mesiace


SOAG pôsobí v Afganistane už viac ako tri mesiace

 Viac ako tri mesiace pôsobenia v Afganistane má už za sebou Poradenská skupina pre špeciálne operácie SOAG (Special Operations Advisotry Group), zložená z príslušníkov žilinského 5. pluku špeciálneho určenia. Tí sa, v spolupráci s americkými partnermi, podieľajú na rozvoji afganských síl pre špeciálne operácie. SOAG je zameraná práve na poradenskú činnosť v prospech veliteľstva afganských špeciálnych síl (ANASOC - Afghan National Army Special Operations Command) a jeho podriadených jednotiek. Pôsobnosť SOAG je účinná od taktickej úrovne až po úroveň strategickú.

 Zatiaľ, čo hlavnou náplňou práce príslušníkov štábu SOAG je úzka spolupráca s príslušníkmi ANASOC na úrovni oddelení G1 až G6, teda pomoc pri dennej agende, plánovaní operácií a tvorbe konceptu rozvoja ANASOC, príslušníci slovenskej skupiny pre špeciálne operácie pomáhajú s rozvojom spôsobilostí inštruktorov v School of Excellence a vo formácii mobilného tímu (MTT - Mobile Training Team) aj v operačných jednotkách - kandakoch. Vďaka tomuto sú členovia SOAG prítomí pri celom procese plánovania, ale i v čase realizácie operácií a neskôr aj pri spracovaní ich výsledkov. Poznatky priamo z priestoru vykonania kinetických akcií a z takticko-operačného centra teda komplexne zobrazujú stav pripravenosti ANASOC a umožnujú prispôsobovať prístup k procesu poradenstva.

 O intenzite činnosti SOAG svedčí aj doterajšia štatistika. Za tri mesiace vykonali príslušníci SOAG viac ako štyridsať pozemných a leteckých presunov, podieľali sa na devätnástich kurzoch a zúčastnili sa dvoch operácií. Redislokácia jednotiek ANASOC si vyžiadala zmenu pôsobiska šiestich príslušníkov slovenskej SOAG. Tí sa musia vysporiadať s neľahkými podmienkami ešte nie úplne vybudovanej základne na severovýchode Kábulu. S blížiacimi sa voľbami stúpa počet útokov a aj ich efektivita. Jednotky ANASOC so svojimi mentormi tak musia čeliť stále novým a nebezpečnejším hrozbám a výzvam.

 Situácia v Afghanistane je naďalej nestabilná a pokiaľ má byť v blízkej budúcnosti odovzdaná plná zodpvednosť za vedenie operácií a celkovú bezpečnosť v krajine afganským silám, budú to práve afganské Sily pre špeciálne operácie, ktoré budú vykonávať strategické údery na senzitívne ciele. Proces ich prípravy síce naráža na mnohé problémy, ale napreduje a ANASOC so svojimi jednotkami už predstavuje jeden z hlavných pilierov Afganských národných bezpečnostných síl.

 Poctou pre slovenskú jednotku SOAG je žiadosť ANASOC k vztýčeniu slovenskej vlajky na veliteľstve afganskej divízie, na veliteľstvách Síl pre špeciálne operácie v Afganistane, ale aj na iných miestach, kde pôsobia príslušníci slovenskej poradenskej skupiny SOAG. Autor: 5. pšu - kpt. Mário Pažický , Foto: 5. pšu - Dátum: 28.03.2014
Čítanosť: 33511
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share