Preskocit navigáciu

V nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia


V nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia

 Druhým rokom pokračuje intenzívna spolupráca medzi pfullendorfským (Nemecko) medzinárodným tréningovým centrom špeciálnych síl (ISTC - The International Special Training Centre). Aktuálne zaradenie do tréningových programov vychádza z opätovného rokovania, ktoré sa uskutočnilo v druhej polovici roka 2015 medzi veliacimi poddôstojníkmi 5. pluku špeciálneho určenia štábnym nadrotmajstrom Martinom Boháčikom a The International Special Training Centre štábnym nadrotmajstrom Anthonym Munseyom o vyslaní inštruktorov 5. pluku v úlohách hosťujúcich inštruktorov pre výučbu v roku 2016.

 Základná idea rokovaní bola položená na posilnení tréningového centra špeciálnych síl vysoko kvalitnými a profesionálnymi inštruktormi pre výcvik operátorov síl pre špeciálne operácie. Myšlienka vyslania inštruktorov pluku bola od počiatku podporovaná veliteľom 5. pluku plukovníkom Ľubomírom Šebom a schválená vtedajším 2. zástupcom náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálmajorom Pavlom Mackom. Za tréningové centrum schválil tieto aktivity veliteľ centra podplukovník Matthew Coburn.

 The International Special Training Centre je nadnárodné vzdelávacie centrum pre operátorov špeciálnych operácii, ktoré vychádza z Memoranda o porozumení podpísanom deviatimi krajinami NATO - Belgickom, Dánskom, Gréckom, Holandskom, Nemeckom, Nórskom, Talianskom, Tureckom a USA, ktoré sú v úlohe vedúceho národa. Cieľom centra je poskytovať pokročilý a špecializovaný výcvik na taktickej úrovni. Výber inštruktorov bol mimoriadne náročný a jednou z podmienok bolo i úspešné absolvovanie kurzov v tomto centre a to v špecializáciách ostreľovač, boj v zastavanej oblasti a vojenský záchranár - zdravotník.  Pre zdravotníka bolo ďalšou podmienkou absolvovanie kvalifikačného kurzu "18D - MEDIC" vo vzdelávacom centre "John F. Kennedy Special Warfare Center and School" v americkom Fort Bragg. Po dohode boli vybraní traja rotmajstri, inštruktori, vždy jeden pre špecializácie ostreľovač, boj v zastavanej oblasti, a zdravotník. Pred každým kurzom sa príslušníci pluku - inštruktori - zúčastnili sedemdňovej prípravnej fázy, v ktorej sa aktualizovali a finalizovali prednášky a zavŕšila sa aj materiálna príprava kurzov. Nasledovala predbežná dohoda v čase konania septembrovej konferencie NSHQ v Nemecku (NSHQ - NATO SOF /Special Operations Forces/ Headquarters, Mons – Belgicko), ktorá predpokladá spoluprácu vo vysielaní „Guest Instructors“ medzi veliacim poddôstojníkom 5. pluku špeciálneho určenia a novým veliacim poddôstojníkom strediska štábnym nadrotmajstrom Carlosom Reyesom aj v roku 2017.

 

Kurz boja v zastavanej oblasti (CLOSE QUARTER BATTLE - CQB)

 Kurz v trvaní troch týždňov (jún 2016) bol vyskladaný z troch častí: streleckej (CMMS - Combat Marksmanship Course),  časti venovanej základnému boju v zastavanej oblasti (BCQB - Basic Close Quarter Battle) a časti boja v zastavanej oblasti so "živými" opozičnými silami (Live OPFOR CQB). V týchto častiach boli postupne predstavené postupy, taktika a úlohy zamerané na streleckú prípravu - manipuláciu so zbraňou, streľbu samotnú (BCQB), taktiku  a operačné postupy v boji s opozičnými silam v zastavanej oblasti (Live OPFOR CQB).

 Pred začatím kurzu musel každý frekventant absolvovať preskúšanie z anglického jazyka a preskúšanie z fyzických spôsobilostí. To pozostávalo zo sedem kilometrového behu s dvadsať kilogramovou záťažou v limite do päťdesiat minút. Kurz bol riadený inštruktormi  z Belgicka, Grécka, Holandska, Slovenska, Talianska a USA a obsiahol teóriu a princípy streľby a rýchlu bojovú streľbu z rôznych streleckých pozícií a za pohybu. Teoretická časť a následná prax s ostrou muníciou (Ultimate Training Munition - UTM) prebiehali v tréningovej oblasti Dinohausen. Live OPFOR CQB s UTM proti živému protivníkovi boli ukončené preskúšaním v tíme s inštruktormi.  

 V tomto kurze sa študenti učia, okrem iného, používať aj rôzne druhy mechanického a balistického "breachingu", teda násilného vstupu do objektov na trenažéroch pre tento účel skonštruovaných.

 Do kurzu, v ktorom vyučoval aj inštruktor 5. pluku, boli zaradení študenti z Grécka, Holandska, Nemecka, Nórska, Talianska a Turecka.

 

Kurz predĺženej - rozšírenej - starostlivosti o zraneného (Advanced Casualty Sustainment Care - ACSC)

 Kurz v trvaní troch týždňov (júl 2015) bol zameraný na starostlivosť o zraneného v taktických bojových podmienkach. Takáto starostlivosť je systém zdravotnej starostlivosti v čase od 1 hodiny po incidente, či po vzniknutí traumatického zranenia, až do 48 hodín pri nemožnosti evakuácie pacienta s následnou prípravou na evakuáciu pacienta rôznymi dostupnými prostriedkami pozemnej či vzdušnej prepravy. Kurz bol určený pre absolventov kurzu bojového záchranára (Advanced Medical First Responder - AMFR), alebo zdravotníkom bojových jednotiek s príslušným vzdelaním "zdravotnícky záchranár", alebo "zdravotná sestra".

 Trojfázový kurz obshoval ukážky materiálu, oboznámenie sa s procedúrami pre ošetrovanie a praktický výcvik s pomocou simulačných technológií a výcvik v poľných podmienkach podľa scenára konceptu TCCC (tactical, combat, casualty, care - zdravotná starostlivosť v taktických bojových podmienkach), teda ošetrovanie pod paľbou, kde evakuácia nie je možná a tak pacient a zdravotník s pomocníkmi ostávajú v poli po dobu 48 hodín.

 Pre začatie kurzu musel každý študent úspešne absolvovať preskúšanie z anglického jazyka a test z medicínskej terminológie a postupov podľa TCCC. Kurz bol zameraný na výkon zdravotníckych procesov v rozsahu "Airway" (zaistenie dýchacích ciest s použitím nosného a ústneho vzduchovodu) a intubáciu s použitím najnovších dostupných pomôcok,  "Breathing" s použitím pomôcok na poranenia hrudníka, ihlovú dekompresiu hrudníka vrátane hrudnej drenáže; "Circulation" - zástavu krvácania s použitím škrtidiel a ďalšie postupy ako zavedenie nazogastrickej sondy, zavedenie močového katétra, šitie drobných rán, starostlivosť o rany, ich čistenie, preväzovanie, sesterskú starostlivosť o pacienta ako meranie hydratácie pacienta, príjem a výdaj tekutín, kontrolu teploty a chladenia, polohovanie, kyslíkovú liečbu pri poraneniach hlavy, včasné podávanie antibiotík a liečbu bolestí pacienta.

 Počas kurzu prebiehali kontrolné testy z anatómie, patofyziológie, kyslíkovej terapie, farmaceutickej kalkulácie liekov a pod. Záverečné praktické cvičenie pozostáva z reálneho scenára traumatického poranenia pre každého študenta.

 

Kurz URBAN SNIPER COURSE (SC)

 Kurz v trvaní troch týždňov (máj - jún 2016) bol zameraný na pôsobenie ostreľovača v zastavanom prostredí, maskovanie, palebné postavenie, streľbu z vrtuľníku Blackhawk, streľbu v zastavanom prostredí, plánovanie a vykonávanie operácií samostatne a v ostreľovacích tímoch v súčinnosti s pozemným a vzdušným elementom.

 Pred kurzom museli všetci frekventanti kurzu úspešne absolvovať preskúšanie z anglického jazyka a fyzické preskúšanie pozostávajúce z dvanásť kilometrového taktického presunu v teréne s dvadsať kilogramovou záťažou.

 Pre fázu plánovania a vykonania operácií boli vyčlenené  prostriedky americkej armády: letka Blackhawk, mechanizovaná  čata s vozidlami Striker a niekoľko civilných vozidiel. Pre úlohu opozičných síl boli vyčlenení príslušníci holandských pozemných síl s protiostreľovacím tímom a civilné vozidlá. Do kurzu vedeného aj inštruktorom 5. pluku boli zaradení študenti z Dánska, Grécka, Holandska, Nórska, Talianska, Turecka a USA.

 

Kurz streľby pod uhlom a streľby v zastavanej oblasti (HIGH ANGLE/URBAN SNIPER COURSE - HA/US)

 Dvojtýždňový kurz pozostával z dvoch fáz. Prvá fáza, Urban Sniper - , bol zameraný na pôsobenie ostreľovača v zastavanej oblasti vrátane maskovania, vedenia streľby cez - ponad - popod prekážku. Ostreľovači trénovali aj streľbu cez rôzne druhy skla s cieľom poukázania na odlišné vlastnosti rôznych druhov skla a na výsledný efekt takýchto podmienok streľby na balistickú dráhu strely. Kurz prebiehal vo výcvikovom priestore Hamellburg v Nemecku. Druhá fáza, High Angle, sa uskutočnila v Hochfilzene v  Rakúsku a zameraná bola na pôsobenie ostreľovača v horskom prostredí. Streľba bola vedená pod uhlom a do vzdialenosti 1.000 m, s maximálnym uhlom 40°, cez dolinu do vzdialenosti 1.500 m, s prevýšením 300 - 500 m nad dnom údolia. Precvičovali sa i lezecké techniky, presuny a maskovanie vo vysokohorskom prostredí. Do kurzu, v ktorého inštruktorskom zbore mal zastúpenie aj žilinský 5. pluk, boli zaradení študenti z Dánska, Grécka, Holandska, Nórska, Talianska a USA.

 


V nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IIV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IIV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IIV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IIV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IIIV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IIIV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IIIV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IIIV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IVV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IVV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IVV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia IVV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia VV nemeckej škole NATO pre špeciálne operácie vyučujú aj inštruktori 5. pluku špeciálneho určenia V

Autor: 5. pšu - kpt. Mário Pažický , Foto: 5. pšu - vyslaní inštruktori - Dátum: 07.11.2016
Čítanosť: 22349
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share