Preskocit navigáciu

Odbor operačného plánovania a riadenia - G - 3


Odbor operačného plánovania a riadenia je organizačná zložka štábu určená na plnenie úloh v oblasti operačného plánovania, riadenia a koordinácie plnenia činností súvisiacich s použitím pozemných síl na obranu SR a na plnenie úloh týkajúcich sa operácií na území SR a mimo územia SR. Ďalej zodpovedá za plánovanie, rozpracovanie a plnenie úloh súvisiacich s pohotovosťou, operačnou pripravenosťou a mobilizačným rozvinovaním. Okrem toho zodpovedá za použitie pozemných síl pri obrane štátu, alebo pri poskytovaní pomoci v prípade živelných pohrôm a katastrof a pri odstraňovaní ich následkov. Zabezpečuje činnosť SOD VePS a plánuje a koordinuje previerky bojovej pripravenosti CREVAL.

Skočiť na menu


Share