Preskocit navigáciu

Odbor rozvoja spôsobilostí - G - 5


Odbor rozvoja spôsobilostí je organizačná zložka štábu určená na plnenie úloh v oblasti vypracovávania návrhov a odporúčaní per rozhodnutia veliteľa pozemných síl súvisiacich so smerovaním, rozvojom spôsobilostí a tvorby štruktúr pozemných síl. Koordinuje spracovanie podkladov do dokumentov dlhodobého a strednodobého plánovania rezortu obrany v oblasti programovania zdrojov za pozemné sily. Riadi proces plánovania a výstavby CS 2017 (NATO Capability Targets) a Hlavných cieľov EÚ (Headline goals) za pozemné sily. Koordinuje realizáciu opatrení súvisiacich s výstavbou pozemných síl, riadi, plánuje, koordinuje a analyzuje efektívnosť využitia zdrojov na obranu, prípravu a spracovanie požiadaviek do programových zámerov, programového plánu a dlhodobého plánu rozvoja OS SR. Vykonáva kontrolnú činnosť v rámci svojej pôsobnosti.

Skočiť na menu


Share